Badanie due diligence

Badanie due diligence spółek

SAWYER oferuje przeprowadzenie badania due diligence w obszarze:

biznesowym (ocena pozycji rynkowej, konkurencyjnej, mocne i słabych strony oferty produktowej, szanse oraz ryzyka branży, tendencje rynkowe, a także perspektywy rozwoju),

finansowym (analiza majątku i źródeł jego finansowania, ocena rentowności prowadzonej działalności, badanie dynamiki zmian, struktury kosztów oraz zobowiązań, analiza warunków umów i ich wpływ na wyniki finansowe),

prawnym (analiza m.in. prawnych aspektów sytuacji majątku i zobowiązań, konsekwencji prowadzonej polityki finansowej w firmie, analiza ryzyka i zagrożeń zawartych umów).


Dzięki doświadczeniu oraz wysokim kwalifikacjom zespołu, spółka SAWYER gwarantuje rzetelną, profesjonalną oraz terminową realizację zleceń. Badanie due diligence wykonywane jest na życzenie inwestora zainteresowanego zakupem przedsiębiorstwa. Proces ten jest przydatny w formie vendor due diligence także w przypadku sprzedaży akcji, udziałów spółki, wprowadzania jej na giełdę, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, połączenia spółek kapitałowych albo szukania przez firmę inwestorów zewnętrznych.

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnych potrzeb klienta, identyfikację celu badania due diligence,

dopasowanie odpowiedniego składu zespołu specjalistów do konkretnego zlecenia,

spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,

przegląd wraz z analizą danych oraz dokumentów źródłowych z zakresu dokumentacji podatkowej, finansów i umów,

opracowanie raportu.

Efekty:

identyfikacja i analiza źródeł ryzyka,

określenie głównych nośników wartości,

ocena konfliktów niezależności lub interesów,

wskazanie narzędzi ochrony niezbędnych do zastosowania w umowie,

identyfikacja kluczowych obszarów wymagających podjęcia określonych działań i decyzji.