Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości sporządzana jest przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomości obejmuje szereg działań, w tym m.in.:

ustalenie realnych potrzeb klienta,

identyfikację celu wyceny,

dostosowanie właściwej metodologii (porównawczej, dochodowej lub mieszanej) wyceny do konkretnego przypadku,

przeprowadzenie oględzin nieruchomości,

analizę dokumentacji, w tym wykluczenie wad prawnych,

ocenę stanu technicznego obiektu,

sporządzenie operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości pozwala określić aktualną wartość rynkową przedmiotu wyceny. Wyceny sporządzane są na potrzeby m.in. aportu, sprzedaży, zakupu, zabezpieczenia wierzytelności lub kredytów hipotecznych. Sporządzana dokumentacja jest niezbędną w przypadku postępowań dotyczących spadków, darowizn, służebności, a także do celów określenia podatku od wartości nieruchomości albo realizacji wymogów w zakresie rachunkowości.