Restrukturyzacja firmy

Plan restrukturyzacji, reorganizacji

Przygotowywane przez SAWYER  plany obejmują zagadnienia finansów, organizacji
i zarządzania, marketingu i sprzedaży czy zmian kapitałowych w rozbudowanych
strukturach kapitałowych. Dedykowany zespół specjalistów SAWYER uczestniczy
również we wdrażaniu opracowanych planów oraz zarządzaniu procesem restrukturyzacji.

Działania:

zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa

analiza efektywności procesowej oraz przychodowo-kosztowej

wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych

konsultacje propozycji działań naprawczych z klientem

wprowadzenie wypracowanych działań naprawczych

Efekty prac:

analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa

konkretne działania naprawcze

wskazanie oczekiwanych efektów działań naprawczych

wsparcie przy wdrożeniu opracowanych planów

zarządzanie procesem restrukturyzacji/reorganizacji

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Plany naprawcze

Przygotowywane przez SAWYER  plany obejmują zagadnienia finansów, organizacji
i zarządzania, marketingu i sprzedaży czy zmian kapitałowych w rozbudowanych
strukturach kapitałowych. Dedykowany zespół specjalistów SAWYER uczestniczy
również we wdrażaniu opracowanych planów oraz zarządzaniu procesem restrukturyzacji.

Działania:

zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa

analiza efektywności procesowej oraz przychodowo-kosztowej

wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych

konsultacje propozycji działań naprawczych z klientem

wprowadzenie wypracowanych działań naprawczych

Efekty prac:

analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa

konkretne działania naprawcze

wskazanie oczekiwanych efektów działań naprawczych

wsparcie przy wdrożeniu opracowanych planów

zarządzanie procesem restrukturyzacji/reorganizacji

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Due diligence

Realizowane przez SAWYER podejście do due diligence obejmuje niezależne analizy finansowe, biznesowe i strategiczne dostosowane do potrzeb klientów związane z:

nabyciem udziałów/spółki

sprzedażą udziałów/spółki

inwestycją w aktywa

kontrolą zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, kredyty)

innymi procesami biznesowymi np. przegląd relacji kapitałowych i osobowych, przegląd struktury organizacyjnej i procesów

niezależną opinią dla rady nadzorczej

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu due diligence

dobór właściwego składu zespołu ekspertów

spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence

przegląd danych i dokumentów źródłowych z zakresu finansów, umów, dokumentacji podatkowej

sporządzenie raportu z due diligence

Efekty prac:

Due diligence skutkuje identyfikajcją :

głównych nośników wartości dodanej

źródeł ryzyka

kluczowych obszarów wymagających podjęcia decyzji i działań

narzędzi ochrony koniecznych do zastosowania w umowie

konfliktów interesów lub konfliktów niezależności

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

kompleksowość zakresu due diligence

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość