Wycena wartości intelektualnych

Spółka SAWYER posiada długoletnie doświadczenie w przygotowywaniu wyceny różnorodnych wartości intelektualnych. W zakresie naszych usług znajduje się m.in. wycena marki, wycena znaku towarowego, patentu, technologii czy know-how firmy.

1. Wycena marki i wycena znaku towarowego

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta,

diagnoza sposobu zarządzania i funkcjonowania marki w działalności gospodarczej,

określenie wartości marki poprzez zastosowanie metod wyceny marki odpowiednich do jej rodzaju (znaku towarowego) oraz sposobu jej wykorzystania.

Efekty prac:

wycena znaku towarowego,

model biznesowego wykorzystania marki,

niezależny przegląd projekcji finansowych,

prognoza korzyści finansowych wynikających z posiadania marki,

wycena marki.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

2. Wycena patentów / technologii / know how / tytułu prasowego / koncesji

Realizowane przez SAWYER podejście do wyceny własności intelektualnych obejmuje szeroki katalog usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów:

wycena patentu,

wycena technologii,

wycena know-how,

wycena tytułu prasowego,

wycena koncesji.

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny,

wybór odpowiedniej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów,

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i diagnoza sposobu wykorzystania technologii w działalności gospodarczej,

wycena w oparciu o autorskie modele finansowe przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów,

sporządzenie raportu z wyceny.

Efekty prac

Spółka zajmuje się wykonywaniem wyceny patentu / technologii / know-how / tytułu prasowego / koncesji dla potrzeb:

komercjalizacji,

zakupu / sprzedaży,

raportu,

postępowań spornych,

postępowań spadkowych,

zabezpieczenia wierzytelności,

realizacji wymogów w zakresie rachunkowości.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

rzetelna analiza,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

Jak przebiega wycena marki?

„Marka” najczęściej rozumiana jest jako znak firmowy, widniejący na produktach oferowanych przez konkretną firmę, a przez to odróżniający ją na tle konkurencji. W rzeczywistości marka ma szersze znaczenie – obejmuje ono zarówno symbol wyróżniający firmę, jak i nazwę oraz wszystkie te cechy produktu, jakie wiążą się z kształtowaniem w konsumentach przeświadczenia o korzyściach wynikających z jego używania. Z finansowego punktu widzenia marka stanowi istotny element aktywów przedsiębiorstwa i to bez względu na fakt ujawnienia wartości marki w bilansie. Przede wszystkim każda marka posiadająca wymierną wartość, wpływa na wartość całego przedsiębiorstwa.

Podobnie jak inne aktywa firmy, marka podlega wycenie. Wycena marki jest niezbędnym działaniem szczególnie w przypadku przygotowań do procesów fuzji i przejęć, wdrażania procesów zarządzania przez wartość, potrzeby zaciągnięcia kredytu bankowego. Wycena marki dokonywana jest w oparciu o szereg dostępnych metod, dobieranych odpowiednio do konkretnego przypadku.