Wycena wartości spółki

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa / spółki

Realizowane przez SAWYER podejście do wyceny przedsiębiorstwa obejmuje szeroki katalog usług zależnych od indywidualnych potrzeb klientów:

wycena przedsiębiorstwa

wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wycena spółki

wycena akcji / udziałów

wycena projektów biznesowych

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny

dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

wycena w oparciu o autorskie modele finansowe, przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów

sporządzenie raportu z wyceny

Efekty prac:

wycena przedsiębiorstwa na potrzeby m.in.

zakupu / sprzedaży biznesu

aportu

procesów optymalizacji podatkowej

procesów restrukturyzacji

postępowań spadkowych

zabezpieczenia wierzytelności

realizacji wymogów w zakresie rachunkowości

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywy UCITS

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim w biznesie

terminowość

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Realizowane przez SAWYER podejście do wyceny przedsiębiorstwa obejmuje szeroki katalog usług zależnych od indywidualnych potrzeb klientów:

wycena przedsiębiorstwa

wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wycena spółki

wycena akcji / udziałów

wycena projektów biznesowych

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny

dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

wycena w oparciu o autorskie modele finansowe, przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów

sporządzenie raportu z wyceny

Efekty prac:

wycena przedsiębiorstwa na potrzeby m.in.

zakupu / sprzedaży biznesu

aportu

procesów optymalizacji podatkowej

procesów restrukturyzacji

postępowań spornych, układowych

postępowań spadkowych

zabezpieczenia wierzytelności

realizacji wymogów w zakresie rachunkowości

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywy UCITS

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Wycena dla potrzeb wykupu przymusowego | squeeze-out

wycena przedsiębiorstwa

wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wycena spółki

wycena akcji / udziałów

wycena projektów biznesowych

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny

dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

wycena w oparciu o autorskie modele finansowe, przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów

sporządzenie raportu z wyceny

Efekty prac:

wycena przedsiębiorstwa na potrzeby m.in.

zakupu / sprzedaży biznesu

aportu

procesów optymalizacji podatkowej

procesów restrukturyzacji

postępowań spornych, układowych

postępowań spadkowych

zabezpieczenia wierzytelności

realizacji wymogów w zakresie rachunkowości

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywy UCITS

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Fairness opinion

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta

analiza w oparciu o autorskie modele finansowe przygotowywane
w sposób niezależny dla każdego z klientów klientów,
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i regulacje branżowe.

opracowanie opinii o wartości poszczególnych
składników aktywów lub działalności całej firmy.

Efekty prac:

opinia zgodna z wymogami przepisów podatkowych lub międzynarodowych standardów rachunkowości na potrzeby:

wezwania na zakup lub sprzedaż akcji

propozycji transakcji nabycia akcji lub udziałów

wrogiego przejęcia

inicjowania lub blokowania transakcji fuzji i przejęć

postępowania spornego lub ugodowego

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

dostosowanie opinii do celu oraz do indywidualnych potrzeb zamawiających

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość