Wycena wartości spółki

Wycena wartości spółki z każdej branży

SAWYER świadczy usługi z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstw dostosowywane indywidualnie do potrzeb klientów. Klientami SAWYER są firmy z każdej gałęzi przemysłu. Wśród doświadczeń SAWYER znajdują się spółki działające m.in. w branży energetycznej, zbrojeniowej, budowlanej, telekomunikacyjnej, transportowej, spożywczej, ochrony zdrowia, handlowej, przemysłowej, automotive. Każda wycena wartości spółki przeprowadzana jest przez doświadczonych ekspertów. W zakres usług SAWYER wchodzi ponadto wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wartości udziałów, akcji lub projektów biznesowych klientów.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – zakres działań

Realizowana przez zespół SAWYER wycena wartości przedsiębiorstwa obejmuje wiele działań, do których należą m.in.:

ustalenie realnych potrzeb klienta oraz identyfikacja celu wyceny,

dobór odpowiedniej metodologii wyceny, a także zespołu ekspertów do konkretnych potrzeb biznesowych klienta,

spotkanie i rozmowa z klientem w siedzibie przedsiębiorstwa,

analiza modelu biznesowego,

końcowa wycena wartości spółki oparta o autorskie modele finansowe, przygotowana w niezależny, indywidualny sposób,

sporządzenie raportu z wyceny.

Wyceny wartości przedsiębiorstw sporządzane są na potrzeby m.in.:

sprzedaży, zakupu biznesu,

aportu,

procesów restrukturyzacji,

zabezpieczenia wierzytelności,

postępowań spadkowych,

realizacji obowiązków informacyjnych funduszy inwestycyjnych,

realizacji wymogów z zakresu rachunkowości.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Oferta SAWYER obejmuje również przeprowadzanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Usługę ta realizowana jest dla klientów zainteresowanych sprzedażą ZCP, bądź wniesieniem jej w formie aportu do innej jednostki, przekształcenia firmy jednoosobowej w spółkę lub wyodrębnienia nowego podmiotu do realizacji wydzielonego projektu. Ponadto wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa wykonywana jest również w sytuacji reorganizacji i restrukturyzacji grup kapitałowych albo dokapitalizowania spółek.

Realizowane przez SAWYER podejście do wyceny przedsiębiorstwa obejmuje szeroki katalog usług zależnych od indywidualnych potrzeb klientów:

wycena przedsiębiorstwa

wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wycena spółki

wycena akcji / udziałów

wycena projektów biznesowych

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny

dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

wycena w oparciu o autorskie modele finansowe, przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów

sporządzenie raportu z wyceny

Efekty prac:

wycena przedsiębiorstwa na potrzeby m.in.

zakupu / sprzedaży biznesu

aportu

procesów optymalizacji podatkowej

procesów restrukturyzacji

postępowań spornych, układowych

postępowań spadkowych

zabezpieczenia wierzytelności

realizacji wymogów w zakresie rachunkowości

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywy UCITS

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Wycena dla potrzeb wykupu przymusowego | squeeze-out

wycena przedsiębiorstwa

wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wycena spółki

wycena akcji / udziałów

wycena projektów biznesowych

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny

dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

wycena w oparciu o autorskie modele finansowe, przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów

sporządzenie raportu z wyceny

Efekty prac:

wycena przedsiębiorstwa na potrzeby m.in.

zakupu / sprzedaży biznesu

aportu

procesów optymalizacji podatkowej

procesów restrukturyzacji

postępowań spornych, układowych

postępowań spadkowych

zabezpieczenia wierzytelności

realizacji wymogów w zakresie rachunkowości

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywy UCITS

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Fairness opinion

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta

analiza w oparciu o autorskie modele finansowe przygotowywane
w sposób niezależny dla każdego z klientów klientów,
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i regulacje branżowe.

opracowanie opinii o wartości poszczególnych
składników aktywów lub działalności całej firmy.

Efekty prac:

opinia zgodna z wymogami przepisów podatkowych lub międzynarodowych standardów rachunkowości na potrzeby:

wezwania na zakup lub sprzedaż akcji

propozycji transakcji nabycia akcji lub udziałów

wrogiego przejęcia

inicjowania lub blokowania transakcji fuzji i przejęć

postępowania spornego lub ugodowego

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

dostosowanie opinii do celu oraz do indywidualnych potrzeb zamawiających

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość