Wycena szkód gospodarczych

Wycena szkód gospodarczych

Spółka SAWYER przygotowuje ceny szkód gospodarczych w formie zarówno niezależnej opinii na temat szkody, jako doradca jednej ze stron sporu lub jako niezależny arbiter opracowujący niezależne opinie dla sądu. Metodologia SAWYER mająca na celu rzetelne i wiarygodne oszacowanie wartości szkody gospodarczej obejmuje swoim zakresem spory gospodarcze dotyczące umów lub transakcji, roszczenia związane z wymogami regulacyjnymi, spory gospodarcze dotyczące własności intelektualnej.

W procesie wyceny szkody gospodarczej nasza spółka wykorzystuje autorskie modele finansowe przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z naszych klientów.

Działania realizowane przez SAWYER:

identyfikacja wszelkich źródeł kosztów lub utraconych korzyści,

określenie wartości szkód gospodarczych i sporządzenie raportu z wyceny,

wsparcie w roli niezależnego arbitra,

wsparcie w roli doradcy strony sporu.

Efekty prac:

Określenie wartości szkód gospodarczych m.in. na potrzeby:

sporów gospodarczych dotyczących umów,

sporów gospodarczych dotyczących transakcji,

sporów gospodarczych dotyczących własności intelektualnej,

sporów gospodarczych właścicielskich,

sporów gospodarczych związanych z odszkodowaniami ubezpieczeniowymi,

spraw dotyczących nadużyć księgowych,

roszczeń związanych z wymogami regulacyjnymi,

postępowań sądowych lub arbitrażowych.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

rzetelna analiza,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.