Doradztwo transakcyjne w zakresie zakupu spółki

Doradztwo transakcyjne – dlaczego warto z niego korzystać?

Potrzeba wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa transakcyjnego wynika najczęściej na etapie poszukiwania kapitału niezbędnego do rozwoju lub wyjścia właścicieli z inwestycji kapitałowej. Doradztwo transakcyjne należy do procesów wieloetapowych, czasochłonnych i często o wysokim poziomie złożoności. Aby po transakcji mówić o jej sukcesie niezbędna jest adekwatna identyfikacja celów finansowych oraz strategicznych, jak i dodatkowych oczekiwań stron uczestniczących w transakcji.

SAWYER pomaga swoim klientom na każdym etapie transakcji, oferując doradztwo transakcyjne, nakierowane na zapewnienie optymalnego i bezpiecznego przebiegu transakcji.

Zakup spółki

1. Doradztwo transakcyjne i poszukiwanie podmiotów do przejęcia

Podejście SAWYER do transakcji zakupu przedsiębiorstwa obejmuje kompleksowe usługi doradcze w całym procesie nabycia podmiotu. Oferujemy wsparcie doradcze, w wybranym przez klienta zakresie procesu zakupu spółki. Spółka SAWYER uczestniczyła w projektach, w których była doradcą transakcyjnym kierując całym procesem zakupu, jak również wspierała klientów we wskazanym przez nich zakresie, a w szczególności w:

sporządzeniu listy potencjalnych podmiotów do przejęcia spełniających kryteria klienta,

wycenie przedmiotu nabycia,

badaniu kondycji przedmiotu transakcji nabycia – badanie due diligence,

przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji nabycia Spółki.

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta,

propozycja scenariuszy poszukiwania podmiotów do przejęcia,

komunikowanie się z potencjalnymi podmiotami przejęcia,

pozyskiwanie wiedzy na temat celów przejęcia,

organizacja spotkań oraz rozmów celem doprowadzenia do złożenia warunków zakupu.

Efekty prac:

long i short lista potencjalnych firm do przejęcia,

wycena wartości firmy i budowa argumentacji przydatnych podczas negocjacji,

wieloaspektowe badanie due diligence,

kierowanie projektem.

Korzyści:

aktywne poszukiwanie celów transakcji zakupu,

wskazanie źródeł wartości firmy wraz z argumentacją do negocjacji,

kierowanie projektem,

umiejętność współpracy z innymi doradcami uczestniczącymi w projekcie,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

prowadzenie projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badanie due deligence

SAWYER realizując usługi doradztwa transakcyjnego ukierunkowanego na zakup przedsiębiorstwa oferuje przeprowadzenie badania due diligence w obszarze:

biznesowym (ocena pozycji rynkowej, konkurencyjnej, mocne i słabe strony oferty produktowej, szanse oraz ryzyka branży, tendencje rynkowe, a także perspektywy rozwoju),

finansowym (analiza majątku i źródeł jego finansowania, ocena rentowności prowadzonej działalności, badanie dynamiki zmian, struktury kosztów oraz zobowiązań, analiza warunków umów i ich wpływ na wyniki finansowe),

prawnym (analiza m.in. prawnych aspektów sytuacji majątku i zobowiązań, konsekwencji prowadzonej polityki finansowej w firmie, analiza ryzyka i zagrożeń zawartych umów).

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu due diligence,

dobór właściwego składu zespołu ekspertów,

spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,

przegląd danych i dokumentów źródłowych z zakresu finansów, umów, dokumentacji podatkowej,

sporządzenie raportu z due diligence.

Efekty prac

Due diligence skutkuje identyfikacją:

głównych nośników wartości dodanej,

źródeł ryzyka,

kluczowych obszarów wymagających podjęcia decyzji i działań,

narzędzi ochrony koniecznych do zastosowania w umowie,

konfliktów interesów lub konfliktów niezależności.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

kompleksowość zakresu due diligence,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

3. Fairness opinion

Fairness opinions to opinie przygotowywane przez zewnętrznego i niezależnego doradcę, mające na celu potwierdzenie wartości firmy w przypadku procesów przejęć i fuzji. SAWYER opracowuje niezależne opinie dla akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów spółek, dotyczące określenia wartości spółki oraz oceny warunków finansowych potencjalnych transakcji. Fairness opinions zyskują na polskim rynku coraz większą popularność. Są one zalecane m.in. w przypadku wezwania do sprzedaży akcji.

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta,

analiza w oparciu o autorskie modele finansowe przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i regulacji branżowych,

opracowanie opinii o wartości poszczególnych składników aktywów lub całej firmy.

Efekty prac:

Opinia spełniająca wymogi przepisów podatkowych lub międzynarodowych standardów rachunkowości na potrzeby:

wezwania na zakup lub sprzedaż akcji,

propozycji transakcji nabycia akcji lub udziałów,

wrogiego przejęcia,

inicjowania lub blokowania transakcji fuzji i przejęć,

postępowania spornego lub ugodowego.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

dostosowanie opinii do celu oraz do indywidualnych potrzeb zamawiających,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

Sprzedaż biznesu / pozyskanie inwestora

Podejście SAWYER do transakcji sprzedaży spółki, pozyskania kapitału lub inwestora obejmuje kompleksowe wsparcie w całym procesie lub w wybranym przez klienta zakresie.

Działania realizowane przez SAWYER:

wycena przedmiotu sprzedaży,

uzgodnienie brzegowych warunków transakcji sprzedaży,

uzgodnienie strategii negocjacji,

komunikowanie się z potencjalnymi inwestorami,

wsparcie klienta podczas procesu badania due diligence,

prowadzenie negocjacji.

Efekty prac:

lista potencjalnych inwestorów branżowych i finansowych,

wycena wartości firmy i budowa argumentacji przydatnych podczas negocjacji,

optymalizacja badania due diligence – wirtualne data room,

prowadzenie negocjacji do chwili podpisania umowy sprzedaży / umowy inwestycyjnej.

Korzyści:

aktywne poszukiwanie inwestorów / kapitału,

umiejętność przygotowania klienta do trudnych rozmów z inwestorami lub dawcami kapitału,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

elastyczne prowadzenie projektu.

Due diligence

Realizowane przez SAWYER podejście do due diligence obejmuje niezależne analizy finansowe, biznesowe i strategiczne dostosowane do potrzeb klientów związane z:

nabyciem udziałów/spółki,

sprzedażą udziałów/spółki,

inwestycją w aktywa,

kontrolą zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, kredyty),

innymi procesami biznesowymi np. przegląd relacji kapitałowych i osobowych, przegląd struktury organizacyjnej i procesów,

niezależną opinią dla rady nadzorczej.

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu due diligence,

dobór właściwego składu zespołu ekspertów,

spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,

przegląd danych i dokumentów źródłowych z zakresu finansów, umów, dokumentacji podatkowej,

sporządzenie raportu z due diligence.

Efekty prac:

Due diligence skutkuje identyfikacją:

głównych nośników wartości,

źródeł ryzyka,

kluczowych obszarów wymagających podjęcia decyzji i działań,

narzędzi ochrony koniecznych do zastosowania w umowie,

konfliktów interesów lub konfliktów niezależności.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,

kompleksowość zakresu due diligence,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.