Budowa biznes planu

Analiza finansowa projektu

SAWYER to niezależna spółka, która zapewnia klientom kompleksowe wsparcie w obszarze corporate finance. Przygotowuje biznesplany dla potrzeb pozyskania finansowania, zmiany struktury prowadzonej działalności, uruchomienia nowych oddziałów lub realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy korzystający z naszej oferty mają gwarancję profesjonalizmu zespołu doradców, który kształtujemy indywidualnie dla każdego klienta uwzględniając zakres jego potrzeb. SAWYER bierze pełną odpowiedzialność za jakość i merytoryczność świadczonych usług.

Profesjonalny biznesplan firmy

Klienci zainteresowani rozwojem swojego biznesu znajdą pomoc SAWYER na każdym etapie działalności. Nasza spółka umożliwia właścicielom oraz osobom zarządzającym danym projektem dokonanie analizy i oceny jego efektywności. Rezultatem działań jest opracowanie modelu finansowego na bazie założeń inwestycyjnych. Zbudowany biznesplan firmy obejmuje szczegółowe projekcje, które uwzględniają zmiany w najważniejszych dla przedsiębiorstw obszarach w określonym przedziale czasowym.

Analiza finansowa projektu

Głównym celem prac SAWYER z zakresu analizy finansowej projektu jest przedstawienie klientom niezależnych opinii dotyczących zasobów niezbędnych do zaangażowania w projekcie, potencjalnych alternatywnych rozwiązań, ograniczeń i możliwości wynikających z otoczenia rynkowego. W ramach świadczonych usług analizy finansowej projektu istotne jest ponadto obiektywne zidentyfikowanie źródeł ryzyka dla osiągnięcia celu w projekcie.

SAWYER posiada doświadczenie we współpracy z firmami funkcjonującymi w różnych sektorach gospodarki.

Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizowana przez SAWYER analiza przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi ocenę
efektywności planowanych projektów inwestycyjnych wraz z rekomendacją
na potrzeby decyzyjne oceniających lub weryfikujących przedsięwzięcie inwestycyjne.

Działania:

zebranie informacji na temat celu i potrzeb klienta

analiza sytuacji przedsiębiorstwa (finansowa, rynkowa, konkurencyjna)

ocena silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń
otoczenia (analiza SWOT)

analiza planowanego przedsięwzięcia

opracowanie modelu finansowego

opracowanie założeń oraz analiza wrażliwości

ocena efektywności projektu

opracowanie rekomendacji

Efekty prac:

model finansowy

analiza pozycji rynkowej, finansowej oraz konkurencyjnej przedsiębiorstwa

analiza wrażliwości na kluczowe zmienne ekonomiczne

ocena efektywności inwestycji wraz z rekomendacją

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość