"Przeszkody" due diligence

"Przeszkody" due diligence

W praktycznym podejściu do badania due diligence dosyć często zdarza się, że największy problem badanego przedsiębiorstwa stanowią sprawy administracyjno-korporacyjne,przez które okres trwania badania due diligence znacząco się przedłuża. Braki koniecznych wpisów w KRS, nieprawidłowo sporządzona zmiana umowy spółki, czy brak zgłoszenia nowego członka zarządu to tylko niektóre z pojawiających się problemów, które ujawnione zostały dopiero w trakcie badania due diligence, a które niewątpliwie stanowią „słabą stronę” zarządzania danym przedsiębiorstwem.

Uprzywilejowanie niektórych udziałów (akcji) lub wspólników (akcjonariuszy) może również w praktyce stanowić zagrożenie, które zostało ujawnione dopiero w trakcie badania due diligence. W praktyce może dojść do sytuacji, w której nierzetelnie przeprowadzona analiza przedinwestycyjna spowoduje, że pomimo nabycia większościowej ilości udziałów lub akcji, skuteczna kontrola i zarządzanie spółką będzie niemożliwe lub wysoce utrudnione. Prawidłowo przeprowadzona analiza due dilligence powinna zatem wyeliminować podobne ryzyko i wskazać potencjalnemu inwestorowi wszelkie tego typu zagrożenia.

Powyżej wskazane zagadnienia są jedynie przykładowe, tak samo jak problemy, które można napotkać w trakcie badania due diligence. Należy ponadto podkreślić, że przed badaniem due diligence wykonawca powinien podpisać umowę o poufności, w związku z czym wszelkie informacje pozyskane w trakcie badania due dilligence powinny być ściśle chronione.

Due diligence a audyt

Niekiedy pojęcie due diligence mylone jest z audytem, który obejmuje jeden obszar kontroli i wynika
z wewnętrznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Natomiast badanie due diligence obejmuje wszelkie elementy danego przedsiębiorstwa, ale również uwzględnia wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy. Można, więc stwierdzić, iż due diligence jest pojęciem „szerszym” od audytu. Kompleksowość to zdecydowanie zaleta badania due diligence. Pozwala na skupieniu się na wszystkich aspektach przedsiębiorstwa, nawet tych które stanowią potencjalne zagrożenie dla dalszej działalności firmy, bądź na tych elementach, które mają potencjał, ale nie był on do tej pory w pełni wykorzystywany.

Kontakt

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?
Powiedz nam czego potrzebujesz, a my dostarczymy Ci
najlepsze rozwiązanie.

skontaktuj się z nami